Η Louloudis Electrical Applications συνεργάζεται με αναγνωρισμένες εταιρίες για την προμήθεια των άριστης ποιότητας υλικών και μηχανημάτων, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών της. Η Louloudis Electrical Applications διαθέτει πιστοποιημένα – διακριβωμένα όργανα για τις εργασίες συντήρησης των Υποσταθμών και των Γεννητριών (φωτογραφίες οργάνων)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η εταιρία μας έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων
ISO 9001:2015.
ISO 14001:2015.
BS OHSAS 18001

FLUKE 1630-2 FC EARTH GROUND CLAMP

INDUSTRIAL SCOPEMETER

FLUKE 1555 HIGH VOLTAGE INSULATION TESTER

INTEGRATED INSTRUMENT FOR TESTS ON ELECTRICAL INSTALLATION & ANALYSIS

HZJQ-1B-2 OIL BDV TESTER

TRANSFORMER OIL PURIFIER MACHINE

FLIR C2 THERMAL CAMERA