Ηλεκτρολογική εγκατάσταση δικτύων και παροχών UPS στα νέα γραφεία της εταιρίας WARTSILA S.A.

Η εταιρία Louloudis Electrical Applications ολοκλήρωσε με επιτυχία τις εργασίες ηλεκτρολογικής εγκατάστασης των νέων γραφείων της εταιρίας Wartsila S.A. στο […]

Νέα Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση στο ΙΚΕΑ Αεροδρομίου

Η εταιρία Louloudis Electrical Applications, ανέλαβε το έργο της νέας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, στο εστιατόριο του IKEA στο Αεροδρόμιο. Το έργο βασίζεται […]

Συντήρηση Υποσταθμών Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Η εταιρία Louloudis Electrical Applications, στα πλαίσια των υπηρεσιών της, πάντοτε με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα, ανέλαβε το έργο της συντήρησης των […]